Uniwersytet Młodego Badacza

Filozofia i sztuka kreatywnie

Sztuka i filozofia

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt pt. „Sztuka i filozofia. Warsztaty”.

Projekt skierowany jest do najmłodszych, polega na rozwijaniu kompetencji filozoficznych oraz umiejętności artystycznych uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. 40-minutowe zajęcia prowadzone w formie warsztatów z nauk filozoficznych.

Filozofia i sztuka kreatywnie

Filozofia i sztuka kreatywnie

Projekt polega na rozwijaniu kompetencji filozoficznych oraz umiejętności artystycznych uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. 40-minutowe zajęcia prowadzone w formie warsztatów z nauk filozoficznych pt. „Nasza odpowiedzialność za drugiego i świat”, skupiają się na prowadzeniu dyskusji, podczas której dzieci poznają odmienne stanowiska i poglądy, konfrontują własne zdanie w różnych kwestiach, a także uczą się kształtować postawy społeczne.

Formy twórczości artystycznej

Filozofia i sztuka kreatywnie

40-minutowe zajęcia prowadzone w formie warsztatów z nauk filozoficznych pt. „Nasza odpowiedzialność za drugiego i świat”, skupiają się na prowadzeniu dyskusji, podczas której dzieci poznają odmienne stanowiska i poglądy, konfrontują własne zdanie w różnych kwestiach, a także uczą się kształtować postawy społeczne.

Warsztaty artystyczne, nawiązując bezpośrednio do tematyki poruszonych w części filozoficznej bazują na trzech formach twórczości artystycznej z podziałem na trzy grupy wiekowe (klasy VI, VII i VIII).

Rzeźba i malarstwo

Filozofia i sztuka kreatywnie

Zajęcia polegają na wykonywaniu prac indywidulanych i grupowych z zakresu rzeźby i malarstwa. Zakończenie warsztatów zostanie zwieńczone organizacją wystawy prac uczniów, stworzonych podczas zajęć. Osobami prowadzącymi lekcje są prof. dr hab. Maciej Bała, Jagna Mackiewicz-Bikovska, Katarzyna Wieczorkowska oraz Małgorzata Gaffke.

Szczegóły projektu oraz prace, które powstały podczas warsztatów znajdziecie na stronie www.sztukaifilozofia.pl.

Statystyki projektu
Filozofia i sztuka kreatywnie

Autorzy śledzą poszczególne epoki ukazując związki pomiędzy rozumieniem człowieka i jego dróg do szczęścia zawartych w myśli filozoficznej a sposobem ich wyrazu za pomocą sztuki.

80 uczniów

6 warsztatów

50 godzin zajęć