Projekty

Od początku istnienia Fundacji, tj. od listopada 2017 roku Fundacja Rozwoju UKSW zrealizowała kilkanaście projektów, wspierających naukowców i studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Popularyzacja filozofii i jej znaczenie dla społeczeństwa

Popularyzacja filozofii i jej znaczenie dla społeczeństwa

Celem projektu jest ukazanie dyscypliny humanistycznej jaką jest filozofia jako narzędzia służącego rozwojowi jednostki, jak i całego społeczeństwa. Na społeczną role filozofii w kształtowaniu społeczeństwa wskazuje m.in. dokument UNESCO z 2007 „Philosophy. A School of Freedom. Teaching Philosophy and Learning to Philosophize”, według którego filozofia jest istotnym elementem budowania racjonalnego i otwartego na dialog światopoglądu, a przez co przyczynia się do dialogu społecznego i budowania odpowiedzialnego społeczeństwa.

przycisk więcej

Audiosfera współczesnego reportażu

Audiosfera współczesnego reportażu

300 tysięcy złotych pozyskała Fundacja Rozwoju UKSW na projekt Audiosfera współczesnego reportażu radiowego w świetle teorii interakcjonizmu symbolicznego. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia znajdujące się na pograniczu różnych dziedzin nauk społecznych- antropologii audialnej, ekologii akustycznej, socjologii (sonic sociology) i innych szeroko rozumianych studiów nad dźwiękiem (sound studies) zajmujących nie tylko antropologów, muzykologów, kulturoznawców, językoznawców i historyków. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023.

przycisk więcej

Mobilna izolatka

Mobilna izolatka

Naukowcy Wydziału Medycznego UKSW wraz z Fundacją Rozwoju UKSW stworzyli i wyprodukowali mobilną izolatkę dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Izolatki zasiliły oddziały covidowe warszawskich szpitali.

przycisk więcej

Uniwersytet Młodego Badacza

Uniwersytet Młodego Badacza

Ideą projektu jest stworzenie przestrzeni dla najmłodszych na wzór międzynarodowych uniwersytetów dziecięcych, których koncepcją jest nauka poprzez doświadczenie i zabawę. Uniwersytet Młodego Badacza prowadzi interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat. Młodzi badacze rozwijają swoje talenty i pasje poprzez uczestnictwo w zajęciach praktycznych, warsztatach i wykładach prowadzonych przez naukowców UKSW.

przycisk więcej

Filozofia i sztuka kreatywnie

Filozofia i sztuka kreatywnie

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt pt. „Sztuka i filozofia. Warsztaty”. Projekt skierowany jest do najmłodszych, polega na rozwijaniu kompetencji filozoficznych oraz umiejętności artystycznych uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.

przycisk więcej

Muzeum Cyfrowe UKSW

Muzeum Cyfrowe UKSW

Muzeum Cyfrowe UKSW zawiera zbiory fotografii, dokumentów oraz nagrań audio prezentujące rozwój Akademii Teologii Katolickiej (ATK) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Cyfrowe Muzeum UKSW pokazuje historię z perspektywy osób zasłużonych dla rozwoju Uniwersytetu, a zwłaszcza z uwzględnieniem kluczowej roli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który swoimi przemyślanymi i wybiegającymi w przyszłość decyzjami wprowadził Akademię Teologii Katolickiej w obszar uznawanych na całym świecie instytucji akademickich.

przycisk więcej

Science2Business

Science2Business

Science2business to platforma internetowa łącząca środowisko naukowe z przedsiębiorcami. Platforma prezentuje potencjał badawczy naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we wszystkich naukowych dyscyplinach. Dzięki technologicznym rozwiązaniom, możliwy jest szybki i skuteczny kontakt przedsiębiorców z naukowcami.

przycisk więcej

Sztuka szczęścia

Sztuka szczęścia

Jaka jest recepta na szczęście? Co ma wspólnego z przekazem artystycznym? Odpowiedzi na te pytania prezentujemy w projekcie realizowanym w ramach grantu NCK pt. "Sztuka szczęścia", pod kierownictwem dra hab. Macieja Bały, prof. uczelni.

przycisk więcej