Uniwersytet Młodego Badacza

Muzeum Cyfrowe UKSW

Od ATK do UKSW

Muzeum Cyfrowe UKSW zawiera zbiory fotografii, dokumentów oraz nagrań audio prezentujące rozwój Akademii Teologii Katolickiej (ATK) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW).

Cyfrowe Muzeum UKSW pokazuje historię z perspektywy osób zasłużonych dla rozwoju Uniwersytetu, a zwłaszcza z uwzględnieniem kluczowej roli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który swoimi przemyślanymi i wybiegającymi w przyszłość decyzjami wprowadził Akademię Teologii Katolickiej w obszar uznawanych na całym świecie instytucji akademickich. Zdecydowaną większość stanowią materiały zgromadzone w zasobach archiwum uczelni. Część pochodzi od osób prywatnych. Każdego, kto chciałby współtworzyć historię od początków istnienia uczelni zachęcamy do kontaktu z redakcją serwisu (muzeumuksw.edu.pl)

Ludzie

Od ATK do UKSW

Trzy bloki tematyczne, które są prowadzone od początku istnienia Uniwersytetu Młodego Badacza to połączenie prawdziwego studiowania znanego z klasycznej uniwersyteckiej nauki z empirycznym poznawaniem świata. Doświadczenia prowadzone w laboratoriach to nasza specjalność. Nie zabraknie również obserwacji otaczającego nas świata, zajęć w terenie i obserwacji przyrody. Młodzi badacze odkrywają tajemnice lasów oraz żyjących w nim zwierząt. Poznają również różnice międzyludzkie i wartości wynikające ze społecznych odmienności. Spróbują odczarować skomplikowany świat polityki i dowiedzą się, jak każdy obywatel może mieć wpływ na jej kształt.

Muzeum w skrócie

Muzeum w skrócie

Jednym z ważniejszych punktów każdej edycji Uniwersytetu Młodego Badacza jest spotkanie integracyjne, które odbywa się podczas ukończenia całego cyklu edukacji. Młodzi Badacze uczestniczą w prawdziwym absolutorium uniwersytetu dziecięcego, podczas które otrzymują dyplomy. Zwieńczeniem nauki przez młodych badaczy jest piknik naukowy, na którym spotykają się wszystkie grupy młodych badaczy.

Karola Wojtyły związek z ATK

Karola Wojtyły związek z ATK

Mobilne laboratorium chemiczne, doświadczenia chemiczne, czy spotkanie z duchem Ignacego Łukasiewicza, to tylko niektóre z licznych atrakcji pikniku Uniwersytetu Młodego Badacza. To również wspaniała okazja do spotkania rówieśników – pasjonatów poznawania świata poprzez doświadczanie.

Statystyki projektu
Muzeum Cyfrowe UKSW

Zdecydowaną większość stanowią materiały zgromadzone w zasobach archiwum uczelni.
Część pochodzi od osób prywatnych.

2500 zdjęć i filmów

355 skanów dokumentów

12 unikalnych nagrań audio