Projekty Fundacji

Od początku istnienia Fundacji, tj. od listopada 2017 roku Fundacja Rozwoju UKSW zrealizowała kilkanaście projektów, wspierających naukowców i studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Flagowymi produktami fundacji jest platforma science2business.edu.pl prezentująca osiągnięcia naukowe UKSW oraz Muzeum Cyfrowe Uniwersytetu, który stanowi zbiór fotografii i materiałów historycznych od początku istnienia uczelni do czasów współczesnych muzeumcyfroweuksw.edu.pl

Popularyzacja filozofii
i jej znaczenie dla społeczeństwa

Filozofia jest istotnym elementem budowania racjonalnego i otwartego na dialog światopoglądu, a przez co przyczynia się do dialogu społecznego i budowania odpowiedzialnego społeczeństwa.

Wesprzyj nas!
Popularyzacja filozofii i jej znaczenie dla społeczeństwa

Audiosfera współczesnego reportażu

300 tysięcy złotych pozyskała Fundacja Rozwoju UKSW na projekt Audiosfera współczesnego reportażu radiowego w świetle teorii interakcjonizmu symbolicznego. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023.

Audiosfera współczesnego reportażu

Odnawiamy stację archeologiczną w Gruzji

Fundacja Rozwoju UKSW wesprze działania polskich archeologów. Dzięki realizacji projektu „Polska Stacja Archeologiczna w Kutaisi – kontynuacja” polscy naukowcy będą mogli kontynuować prace badawcze na terenie Gruzji.

Odnawiamy stację archeologiczną w Gruzji

Filozofia i sztuka kreatywnie

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt pt. „Sztuka i filozofia. Warsztaty”. Projekt skierowany jest do najmłodszych, polega na rozwijaniu kompetencji filozoficznych oraz umiejętności artystycznych uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.

Filozofia i sztuka kreatywnie

Ludzie Fundacji

Jak H3 w tym module

ks. dr Zenon Hanas

„Ważnym celem działalności Fundacji Rozwoju UKSW jest budowanie społeczności skupionej wokół absolwentów oraz interesariuszy naszej Uczelni”

Ludzie Fundacji

Jak H3 w tym module

Anna Kołcz

„Coraz większa liczba działań realizowanych przez Fundację to ogromne wyzwanie. Specyfika każdego z projektów wymaga od nas nieustannego poszerzania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji, zarówno w zakresie zarządzania i wdrażania projektów, ale także z punktu widzenia rozliczeń finansowych. Po kilku latach od momentu rozpoczęcia działalności, Fundacja Rozwoju UKSW stała się rozpoznawalną marką”

Ludzie Fundacji

Jak H3 w tym module

Małgorzata Wojtczak

„Fundacja jest wspaniałym narzędziem do wdrażania naukowych i studenckich pomysłów. Po kilku latach działalności Fundacja Rozwoju UKSW ma dość duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na projekty naukowe, inwestycyjne oraz miękkie granty. Wspieramy kadrę oraz studentów w pisaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów”

Ludzie Fundacji

Jak H3 w tym module

Ewa Staruch

„W 2021 roku dzięki wsparciu Fundacji studenci zrealizowali Summer Camp 2021. To ważne wydarzenie integrujące pierwsze roczniki studentów UKSW. Co roku Fundacja przyznaje stypendia Martina Schoellera za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, stając się przestrzenią do realizacji studenckich pomysłów”

Ludzie Fundacji

Jak H3 w tym module

Prof. Marek Michalski

„Nasza fundacja posiada patent – mobilną izolatkę, która stała się symbolem wspierania personelu medycznego w walce z COVID-19. Jesteśmy niewielką instytucją, która stara się wspierać działania społecznie użyteczne. Jednym z takich działań było zaangażowanie społeczności UKSW w zbiórkę pieniędzy na studnię w Sabtoana na obrzeżach Ouagadougou stolicy Burkina Faso”

Ludzie Fundacji

Jak H3 w tym module

Dr Igor Kilanowski

„Niezwykle ważne jest budowanie poczucia tożsamości z uniwersytetem wśród absolwentów. Cieszę się, że dzięki działaniom które prowadzimy, absolwenci ATK i UKSW już niedługo będą mogli podzielić się z młodszymi koleżankami i kolegami swoim doświadczeniem. Będziemy zachęcać absolwentów do włączenia się w działania Fundacji, by wspólnie stworzyć program mentoringowy dla studentów”