Uniwersytet Młodego Badacza

Stacja archeologiczna w Kutaisi (Gruzja)

Polscy archeologowie w Gruzji

W 2020 roku Fundacja Rozwoju UKSW wsparła działania polskich archeologów i podjęła się działań związanych z remontem stacji archeologicznej w Kutaisi. Za sumę 300 000 złotych został wykonany całkowity remont wnętrz stacji.

Stacja przeszła totalną metamorfozę i po zmianie jest nie do poznania. Udało się również wyposażyć stację w część mebli, dzięki którym w 2021 roku pierwsi polscy archeologowie mogli kontynuować swoje prace z wykorzystaniem odnowionej infrastruktury. W samej stacji stworzona została również ekspozycja obiektów archeologicznych. W 2021 roku udało się również odnowić elewację na obszarze około 15% powierzchni całego obiektu.

Wizyta Prezydenta RP

Nauka i biznes

W maju 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda podczas wizyty w Gruzji spotkał się z polskimi archeologami oraz Prezesem Fundacji Rozwoju UKSW, ks. drem Zenonem Hanasem. Rozmowa dotyczyła promocji kultury polskiej i polsko-gruzińskiej współpracy naukowej. Remont oraz prace konserwatorskie były możliwe dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej.

Odkrycia

Polscy archeologowie w Gruzji

Polsko-gruzińska ekspedycja archeologiczna odkryła na terenie miasta Kutaisi starożytną osadę, której początki sięgają XIII-XII wieku p.n.e. Odkrycia zmieniają postrzeganie historii Gruzji. Do tej pory sądzono, że osada jest kilkaset lat młodsza. - Do tej pory tradycyjnymi metodami była ustalona pewna chronologia, wskazywano takie lub inne daty początków państwa gruzińskiego na terenach zachodniej Gruzji. Natomiast ustalenia czynione przez badaczy w zespole interdyscyplinarnym nowymi metodami wskazują, że dzieje miasta Kutaisi są o kilkaset lat starsze i że te mityczne kontakty miały miejsce i były wcześniejsze, niż dotychczas sądzono – mówi prof. Radosław Karasiewicz – Szczypiorski, Dyrektor Polsko-Gruzińskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego im. prof. S. Krukowskiego.

Co dalej ze stacją?

Polscy archeologowie w Gruzji

- Udało nam się wspólnie z Polską Fundacją Narodową stworzyć stację archeologiczną w Kutaisi. Naszym zadaniem jest stworzenie profesjonalnej infrastruktury badawczej, gdzie te projekty będą realizowane w łączności z naszymi partnerami gruzińskimi – mówi prezes Fundacji UKSW, ks. dr Zenon Hanas.

- Myśl, która towarzyszy nam przy tworzeniu tej stacji, jest taka, żeby tam przyjeżdżali też inni naukowcy: etnologowie, historycy, muzykolodzy i wspólnie prowadzili badania. Jest to zaplecze, które dla polskich naukowców jest niezwykle ważne. Myślę, że otworzy ono też perspektywy na przyszłość wspólnych projektów badawczych polsko-gruzińskich – dodaje.

Statystyki projektu
Stacja archeologiczna w Kutaisi

Polsko-gruzińska ekspedycja archeologiczna odkryła na terenie miasta Kutaisi starożytną osadę, której początki sięgają XIII-XII wieku p.n.e. Odkrycia zmieniają postrzeganie historii Gruzji.

10 lat badań

10 archeologów

30 studentów podczas praktyk