Fundacja

O Fundacji

Nie zapominając o korzeniach jakie ukształtowały Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tworzymy nowe projekty wspierające rozwój Uniwersytetu. Dbamy o wizerunek Uniwersytetu i jej naukowców.

Od początku istnienia Fundacji, tj. od listopada 2017 roku Fundacja Rozwoju UKSW zrealizowała kilkanaście projektów, wspierających naukowców i studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Flagowymi produktami fundacji jest platforma science2business.edu.pl prezentująca osiągnięcia naukowe UKSW oraz Muzeum Cyfrowe Uniwersytetu, który stanowi zbiór fotografii i materiałów historycznych od początku istnienia uczelni do czasów współczesnych (muzeumcyfroweuksw.edu.pl).

Fundacja jest również właścicielem patentu – mobilnej izolatki, która służy polskim lekarzom do ochrony w czasach pandemii COVID-19. Co roku przyznajemy stypendia im. Martina Schoellera magistrantom i doktorantom za najlepsze prace wieńczące etap naukowy studentów i doktorantów.

Zarząd

ks. dr Zenon Hanas prezes Zarządu

Anna Kołcz członek Zarządu

prof. dr hab. Marek Michalski członek Zarządu

dr Igor Kilanowski członek Zarządu

Ewa Staruch członek Zarządu

Małgorzata Wojtczak członek Zarządu

Zarząd fundacji

Fundatorzy

ks. dr hab. Maciej Bała

Karolina Błaszczyk

Dariusz Chustecki

prof. dr hab. Jerzy Cytowski

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

dr hab. Anna Fidelus

Anna Górka

dr hab. Grażyna Gromadzka

ks. dr Zenon Hanas

Mateusz Izydorek vel Zydorek

dr hab. Dorota Kielak

ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior

Marek Konieczny

Anna Kołcz

Małgorzata Kozłowska

ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

prof. dr hab. Anna Latawiec

dr hab. Katarzyna Materska

ks. dr hab. Andrzej Najda

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Kaja Niewiadomska

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

dr hab. Jerzy Romanowski

Maciej Sawczuk

Łukasz Słończewski

Elżbieta Sobczak

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek

dr Aleksandra Syryt

Mariusz Wielec

prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur

Statut

§2
CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1. Celem Fundacji jest:

1) gromadzenie środków na utrzymanie i rozwój oraz realizację statutowych zadań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

2) wspieranie rozwoju kadry naukowej Uniwersytetu.

3) wspomaganie inicjatyw naukowych pracowników Uniwersytetu.

2. Fundacja realizuje cele, o których mowa w ust. 1, przez:

1) materialne wspieranie rozwoju Uniwersytetu oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowywania młodzieży;

2) wspieranie i pomoc Uniwersytetowi w staraniach o pozyskanie środków publicznych, w tym funduszy unijnych i realizacji projektów ze środków publicznych, w tym funduszy unijnych;

3) wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy;

4) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, badawczym, upowszechniającym i charytatywnym.

5) wspieranie i organizowanie działań komercyjnych w oparciu o potencjał naukowotechniczny Uniwersytetu;

6) wspieranie i organizowanie działań promujących Uniwersytet;