Uniwersytet Młodego Badacza

Sztuka szczęścia

Jaka jest recepta na szczęście?

Co ma wspólnego z przekazem artystycznym? Odpowiedzi na te pytania prezentujemy w projekcie realizowanym w ramach grantu NCK pt. "Sztuka szczęścia", pod kierownictwem dra hab. Macieja Bały, prof. uczelni

Twórcy projektu śledzą poszczególne epoki ukazując związki pomiędzy rozumieniem człowieka i jego dróg do szczęścia zawartych w myśli filozoficznej a sposobem ich wyrazu za pomocą sztuki. Projekt pozwala odbiorcom z jednej strony odkryć całe bogactwo odpowiedzi na pytanie jak być szczęśliwym, które powstałe na przestrzeni wieków, a z drugiej strony ukazuje bogactwo dzieł sztuki (malarstwo, architektura, rzeźba), które zawsze wyrażały dwa podstawowe stany naszej egzystencji: szczęścia i nieszczęścia.

Co ma wspólnego szczęście z przekazem artystycznym?

Twórcy projektu śledzą poszczególne epoki ukazując związki pomiędzy rozumieniem człowieka i jego dróg do szczęścia zawartych w myśli filozoficznej a sposobem ich wyrazu za pomocą sztuki. Każda epoka miała swój kanon piękna (szczęścia), czyli zbiór wzorców i reguł, które obowiązywały w danej epoce na określonym obszarze np. w odniesieniu do postaci ludzkiej. Ten swoisty ideał piękna odzwierciedlał doskonałość ciała i duszy. Kanon zmieniał się w zależności od uwarunkowań historycznych i od tego, w jakiej roli widziano człowieka. Projekt pozwala odbiorcom z jednej strony odkryć całe bogactwo odpowiedzi na pytanie jak być szczęśliwym, które powstałe na przestrzeni wieków, a z drugiej strony ukazuje bogactwo dzieł sztuki (malarstwo, architektura, rzeźba), które zawsze wyrażały dwa podstawowe stany naszej egzystencji: szczęścia i nieszczęścia.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Podcasty powstałe w ramach projektu:

Statystyki projektu
Sztuka szcęścia

Autorzy śledzą poszczególne epoki ukazując związki pomiędzy rozumieniem człowieka i jego dróg do szczęścia zawartych w myśli filozoficznej a sposobem ich wyrazu za pomocą sztuki.

4 podcasty

16 godzin nagrań