Uniwersytet Młodego Badacza

Uniwersytet Młodego Badacza

Dzieci i nauka

Ideą projektu jest stworzenie przestrzeni dla najmłodszych na wzór międzynarodowych uniwersytetów dziecięcych, których koncepcją jest nauka poprzez doświadczenie i zabawę. Uniwersytet Młodego Badacza prowadzi interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat.

Młodzi badacze rozwijają swoje talenty i pasje poprzez uczestnictwo w zajęciach praktycznych, warsztatach i wykładach prowadzonych przez naukowców UKSW. Doświadczanie prawdziwej nauki jest możliwe dzięki wykorzystaniu aparatury badawczej udostępnionej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczania przez działanie

Trzy bloki tematyczne, które są prowadzone od początku istnienia Uniwersytetu Młodego Badacza to połączenie prawdziwego studiowania znanego z klasycznej uniwersyteckiej nauki z empirycznym poznawaniem świata. Doświadczenia prowadzone w laboratoriach to nasza specjalność. Nie zabraknie również obserwacji otaczającego nas świata, zajęć w terenie i obserwacji przyrody. Młodzi badacze odkrywają tajemnice lasów oraz żyjących w nim zwierząt. Poznają również różnice międzyludzkie i wartości wynikające ze społecznych odmienności. Spróbują odczarować skomplikowany świat polityki i dowiedzą się, jak każdy obywatel może mieć wpływ na jej kształt.

Integracja Młodych Badaczy

Opis

Jednym z ważniejszych punktów każdej edycji Uniwersytetu Młodego Badacza jest spotkanie integracyjne, które odbywa się podczas ukończenia całego cyklu edukacji. Młodzi Badacze uczestniczą w prawdziwym absolutorium uniwersytetu dziecięcego, podczas które otrzymują dyplomy. Zwieńczeniem nauki przez młodych badaczy jest piknik naukowy, na którym spotykają się wszystkie grupy młodych badaczy.

Doświadczenia w laboratoriach

Opis

Mobilne laboratorium chemiczne, doświadczenia chemiczne, czy spotkanie z duchem Ignacego Łukasiewicza, to tylko niektóre z licznych atrakcji pikniku Uniwersytetu Młodego Badacza. To również wspaniała okazja do spotkania rówieśników – pasjonatów poznawania świata poprzez doświadczanie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Statystyki projektu
Uniwersytet Młodego Badacza

Uniwersytet Młodego Badacza prowadzi dwie grupy warsztatowe:
Juniorska dla dzieci w wieku 7-9 lat
Seniorska dla dzieci w wieku 10-11 lat

3 moduły

15 typów zajęć

200 godzin zajęć

20 wykładowców