Uniwersytet Młodego Badacza

Platforma Science2business

Nauka i biznes

Science2business to platforma internetowa łącząca środowisko naukowe z przedsiębiorcami. Platforma prezentuje potencjał badawczy naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we wszystkich naukowych dyscyplinach.

Jak znaleźć odpowiedniego naukowca do rozwiązania biznesowego problemu? Przedsiębiorcy poszukują fachowców z różnych dyscyplin, jednak często napotykają na szum informacyjny lub nierzadko skomplikowaną terminologię naukową, która nie odpowiada realiom współczesności. Dzięki technologicznym rozwiązaniom, możliwy jest szybki i skuteczny kontakt przedsiębiorców z naukowcami.

Potencjał tkwi w szczegółach

Nauka i biznes

Jak znaleźć odpowiedniego naukowca do rozwiązania biznesowego problemu? Przedsiębiorcy poszukują fachowców z różnych dyscyplin, jednak często napotykają na szum informacyjny lub nierzadko skomplikowaną terminologię naukową, która nie odpowiada realiom współczesności. Dlatego tak ważne jest zdefiniowanie konkretnych fraz właściwie określających obszar działania konkretnego naukowca czy zespołu naukowego. Science2Business opisuje działalność naukowców w sposób dostępny i komplementarny z punktu widzenia sektora biznesowego. Science2Business do platforma, która może służyć wszystkim naukowcom, aby wzmocnić współpracę na poziomie sektora B+R.

Jak widzimy przyszłość?

Nauka i biznes

Naszym celem jest dotarcie z ofertą do przedsiębiorstw szukających rozwiązań biznesowych. Jesteśmy otwarcie na naukowców z całej Polski. Jeśli chcesz sprzedać swój potencjał naukowy i znaleźć partnera biznesowego zapraszamy do kontaktu. Zamieścimy Twój profil oraz ofertę biznesową w platformie Science2Business.

Bądź autorem swojego sukcesu, daj się znaleźć partnerowi w biznesie!

Statystyki projektu
Science2Business

Science2Business to połączenie dwóch światów: naukowców i przedsiębiorców.

ponad 200 profili naukowców i zespołów badawczych

180 projektów naukowych oraz rozwiązań rynkowych

500 słów kluczy i obszarów dla biznesu