Uniwersytet Młodego Badacza

Nagroda Martina Schoellera

Nagrody dla doktorantów

Co roku Fundacja Rozwoju UKSW przyznaje nagrody autorom prac doktorskich lub magisterskich, które powstały na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prace mogą pochodzić z różnych dziedzin i dyscyplin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej etyki przedsiębiorczości i biznesu, dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej oraz katolickiej nauki społecznej.

W kategorii prac doktorskich przyznawane są dwie równorzędne nagrody w wysokości 8000 pln, w kategorii prac magisterskich dwie równorzędne nagrody w wysokości 4000 pln. Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorów prac (za zgodą promotora) lub przez promotorów tychże prac.

Martin Schoeller – fundator nagrody

Martin Schoeller

Rodzinne przedsiębiorstwa łączą dwa niepodważalne potencjały: wartość rodziny i wartość gospodarki. Istnieje wiele dowodów na to, że to połączenie niezwykle do siebie pasuje – mówi Martin Schoeller, niemiecki przedsiębiorca, Prezes Zarządu rodzinnej firmy Schoeller Holding. – W funkcjonowaniu przedsiębiorstw istnieją cztery podstawowe standardy: społeczne, ekologiczne, antymonopolowe i antykorupcyjne, które określił jako „Europejski model ekonomiczny”. Przedsiębiorstwa konkurencyjne muszą się kierować etycznym zachowaniem, ale potrzebują reguł. Jest to bardzo ważny obszar do badań, dlatego jestem bardzo wdzięczny, że mogę wraz z UKSW wspólnie pogłębiać tę problematykę – dodaje.

Laureaci nagrody

Polscy archeologowie w Gruzji

Na zdjęciu laureatka pierwszej edycji nagrody im. Martina Schoellera, mgr Sylwia Szutko z Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Nagroda została wręczona podczas gali 20-lecia UKSW za pracę magisterską pt: „Zakaz konkurencji w spółkach kapitałowych”. Promotorem wyróżnionej pracy był prof. UKSW dr hab. Łukasz Żarnowiec. Nagrodę wręczył prof. Sławomir Sowiński, członek Kapituły Nagrody Martina Schoellera.